english

افزایش حجم import در phpmyadmin

phpmyadmin یکی از کاربردی ترین نرم افزارهای مدیریت دیتابیس mysql است ممکن است محدودیت آپلود برای شما دردسر ساز شده باشد با این ترفند این محدودیت را حذف کنید.

به طور کلی تنظیمات پیش فرض apache مثلا روی 2mb محدود است ، و ممکن است بخواهید یک فایل sql با حجم 12mb را import کنید . برای رفع محدودیت های import در phpmyadmin باید در php.ini مقدار post_max_size را افزایش دهید مثلا روی 128mb قرار دهید و بعد از این کار apache را ریست کنید.

 

اگر با خطای زیر روبرو شدید مراحل زیر را طی کنید

Fatal error: Maximum execution time of 300 seconds exceeded 

در میسری که phpmyadmin نصب شده است وارد فلدر library شوید و فایل config.default.php را جستجو کنید سپس مقدار $cfg['ExecTimeLimit'] = 300; را جستجو کنید با قرار دادن 0 به جای 300 زمان را نامحدود کنید.