english

طراحی سایت ثبت نام اینترنتی

اگر شما نیاز به داشتن یک سایت برای ثبت نام مشریان یا گروه های مختلف برای شرکت در یک مسابقه یا برای پیش ثبت نام دانش آموزان یا برای برگزاری مسابقه نیاز به ثبت نام دارید ما تونایی طراحی انواع سایت های ثبت نام آنلاین را داریم و اطلاعات ثبت شده در قالب فایل Execl یا PDF قابل دسترس برای مدیر سایت می باشد.

 
 شما با استفاده از این روش می توانید به راحتی کسانی را که مایل به ثبت مشخصات خود به منظور دریافت خدمات از شما هستند را با روش ثبت نام اینترنتی در یک پایگاه داده مدیریت شده جمع آوری کنید.