english

طراحی سایت حقوقدانان حرفه ای فرانسه

 طراحی سایت موسسه حقوقی آریا فرهنگ آراد اولین شرکت بین المللی در زمینه خدمات حقوقی و دارند مجوز از موسسه حقوقی AFA فراسنه است .

سفارش این موسسه ایجاد یک وب سایت با قابلیت مدریت وکلا ، حقوق دان ، دانشجو حقوق و عضویت در AFA است .

این سایت متصل به اپلیکیشن موبایل است و اطلاعات موجود در پایگاه داده پرتال را در موبایل بر اساس تکنولوژی Nearby با استفاده از GPS نمایش می دهد/ 

در خود سایت هم بازدید کننده میتواند شهر خود را که بیش از 1500 نقطه شهری در دیتابیس آن بر اساس موقیعت جغرافیایی GPS ذخیره شده است که در هنگام جستجو میتواند موقعیت دقیق خود را انتخاب کند و از ابزار گوگل مپ در تعیین دقیق موقعیت استفاده کند و سپس پرتال نزدیک ترین وکلا را بر اساس فرمول ریاضیاتی به کاربر نمایش میدهد

 طراحی سایت وکیل

http://afaassociation.com