english

طراحی سایت فروشگاه زنجیره ای

طراحی سایت فروشگاه زنجیره ای

فروشگاه زنجیره ای به عنوان یک محل فروش کالا که از چندین شعبه در مکان های مختلف تشکیل شده است نیاز به داشتن وب سایت رسمی و کارآمد دارد،طراحی فروشگاه اینترنتی نسبت به طراحی فروشگاه زنجیره ای در مرتبه پایین تری قرار دارد همچنین در فروشگاه زنجیره ای میتوان انواع دسته بندی های با بن های تخفیف یا انبار اجناس را تهیه و تولید کرد ، فروشندگان را در پرتال فروشگاه دسته بندی کرد و از طریق سایت پیشنهادات یا انتقادات ، حقوق و دست مزد و یا پاداش را اطلاع رسانی نمود.
اطلاع رسانی به مشتریان از طریق پیامک می تواند در افزایش فروش تاثیر زیادی داشته باشد ، جمع آوری بانک اطلاعاتی از ایمیل های مشتریان و ارسال خبرنامه ها بر اساس دسته بندی مشخص موجب ترقیب مشتری به خرید مجدد می کند.
طراحی سایت با روشی که از ابتدا بر اساس برنامه نویسی استاندارد صورت می گیرد و از هیچ ماژول یا سیستم مدیریت محتوای رایگان در توسعه و ساخت فروشگاه های زنجیره ای استفاده نمی شود ،لذا با تکنولوژی روز و طراحی مهندسی یک محصول ارزشمند و قابل اطمینان تهیه و تولید میشود.