english

کلیدواژه های هدف در تولید محتوا

به جای دست روی دست گذاشتن که امروز روی چه موضوعی کار کنم بهتر است که فهرست کلیدواژه های هدف را یاداشت کنید ، این تکنیک شما را در بهتر ساختن و تولید محتوای هدفمند کمک میکند.

کلیدواژه های هدف

 

به طور مثال شما یک وب سایت فروش میز و صندلی اداری دارید و می خواهید در مورد مطالب مرتبط آن در هفته یک محتوای ازرشمند تهیه کنید. ابتدا موضوعاتی که به درد مردم میخورد را یاداشت کنید:

بهترین نوع میز و صندلی اداری

بهترین وب سایت فروش میز و صندلی اداری

انواع میز و صندلی چرخ دار 

و...

حالا باید مانند یک انشاء از تجربیات و دانش خود استفاده کنید ، سعی کنید که خیلی عادی مطالب را تولید کنید تا SEO وب سایت شما آسیب نبیند ، از تکرار کلیدواژه ها در متن به مقدار زیاد خوداری شود.

همین طور فهرست کلیدواژه ها را با موضوعات جدیدی که در آینده به ذهن شما میرسد به روزرسانی کنید تا دایره کلمات و مقالات مدنظر کمپانی شما کامل تر شود.