english

مدیریت پروژه تحت وب

مدیریت کارها یا مدیریت پروژه با نام های مختلفی معرفی میشود ، و هر شرکتی به نوعی این نرم افزار را تولید کرده است ؛ ما قصد داریم یک محصول متفاوت و عملیاتی را به بازار عرضه کنیم ما میخواهیم این نرم افزار را بسیار هوشمند طراحی کنیم ، تا به طور خودکار برای شما برنامه ریزی کند ، در هنگام پروژه های موازی و اولویت بندی به درستی عمل کند . زمان کاری شما را کنترل کند و در نهایت شما با فرمان این نرم افزار کارهایتان را سر موقع به مشتری تحویل دهید.

مدیریت پروژه تحت وب

ما حتی میخواهیم این نرم افزار به صورت تیمی کار و موازی کار کند ، اگر کاری را شخصی تمام کرد برای شما کار جدیدی را تعریف کند.

اگر زمان های استراحت و خوراک را به عنوان وقفه درنظر بگیرم زمان مفید کاری شما را به بازه های زمانی تقسیم بندی کند و برای شما ساعت شروع و پایان کار را مشخص کند و بگوید در این ساعت چه کاری را انجام بده.

مدیریت کارها تحت وب یک سامانه ای است که به صورت مدت کوتاه و به صورت دائمی میتواند عرضه شود و در صورت لزوم نسخه کوتاه مدت بک ماهه تا یک ساله و نسخه دائمی را خریداری کنید و برای هر نوع صنف و کاری قابل استفاده است میتوان تصور کرد یک کارگاه صنعتی تا یک شرکت پیمانکاری 

مختصری از روش کار نرم افزار تحت وب مدیریت پروژه

مدیریت زمان کارها

در این برنامه لیست کارها و یا پروژه ها وارد چرخه کاری میشود.

  • موارد هنگام ثبت کار (1- عنوان کار 2-مدت زمان لازم تا پایان 3- تاریخ پایان کار)

ردیف

عنوان کار

تاریخ تحویل

ساعت کار لازم

1

طراحی سایت هدف

02/02/95

30

2

نرم افزار مدیریت فیلم و سریال

20/02/95

70

3

نرم افزار حسابداری تحت وب

01/03/95

120

 

  • در تعریف هر کار باید 2 روش محاسبه داشته باشد (1- کار در زمان تحویل زمانبندی شود 2- می خواهم روی فلان ساعت شروع به کار کنم )
  • هر کار از یک اولویت بهره می گیرد که بین 1 تا 10 می باشد ، کارهای فورس ماژور اولویت 1 و کمترین اولیت 10 و پیش فرض 5 می باشد ، اولویت میتواند درصد هم باشد مثلا اگر یک کار 1 بود و کار مهم بعدی را میتوانیم با اعشار جدا کنیم تا در نزدیکی هم فرض شوند .
  •  ساعت کاری باید  مشخص شود مثلا 8 ساعت و باید بازه های زمانی بین هر کار تعریف شود به طور مثال

روز کاری از ساعت 8 شروع می شود و در ساعت 16 غروب تمام میشود  در جدول پایین فهرست وقفه ها مشخص شده است وزمان مفید را برای اجرای کار ها در نظر بگیرد.

استراحت

10- 10:30

ناهار و نماز

12:30 - 13:30

 

  • سامانه هوشمند نسبت به پروژه ها و ضریب اهمیت آنها را در یک جدول زمان بندی کارها تعریف می کند.
  • هر کار در بازه مشخص شده در طول روز کاری میتواند خرد شود ، یعنی اگر من باید 5 ساعت روی یک پروژه طی 3 روز کاری وقت بگذارم می توانم جزئیات کاری را که در این مدت باید انجام شود را نیز مشخص کنم مثلا در پروژه طراحی سایت هدف به صورت زیر باشد

عنوان هر بخش کار

درصد نسبت به کل

طراحی ساختار سایت

10

رنگ بندی قالب

20

طراحی هدر

10

طراحی فوتر

40

طراحی صفحه داخلی نوشته

10

طراحی صفحات ثابت

10

 

  • اگر کار زودتر از موعد تمام شد سریعا زمان رزرو شده آزاد شود و جای آن با کارهای بعدی پر شود.
  • اگر مهلت کار توسط یک کارمند بیشتر طول کشید آن را به زمان اضافی مازاد اختصاص دهد.
  • در طول زمان بندی کارها باید به صورتی انجام شودکه مثلا 5 ساعت روی اولین کار وقت گذاشته شود حالا از 8 شروع کنیم تا 14:30 اگر وقفه نبود میشود تا 13
  • میتواند کار مفید کارمندان را گزارش دهد و برای هر کارمند بر اساس کار مفیدی که تعریف شده است پاداش اختصاص دهد/

مدیریت پروژه تحت وب